De schoonheid van het banale

2019
Promotoren – Hugo Vanneste en Carl Bourgeois
Masterproef Architectuur

“In architecture school, I examined things I found ugly” *

Stallen, loodsen, schuren en elektriciteitscabines zijn het onderwerp van dit onderzoek. Het banale in het buitenstedelijk gebied in Vlaanderen wordt aan de hand van aandachtige observatie vastgelegd.

Twaalf reeksen beelden – verzamelingen – zijn het resultaat van een veldonderzoek verspreid over zeven weken. De beelden zijn in nieuwe configuraties ten opzichte van elkaar geplaatst en krijgen een titel. Elke verzameling focust op een aspect van esthetiek.

Ieder object is een snelle verbeelding. Aan de hand van verschillende installaties worden die verbeeldingen fysiek in de ruimte gebracht. Ze staan opgesteld volgens een grid in relatie tot elkaar. Op elke zijde staan zes verzamelingen. Waar twee verzamelingen elkaar raken is ruimte voor een nieuwe interpretatie.

Ze distilleren een eigen beeldtaal uit banale architectuur.

* Quote van Denise Scott Brown

Cabin fever – Over mijn week in the District of the Lakes

Banaliteit als vondst in het buitenstedelijk gebied rond Gent

De ruimtelijke verbeelding: Schoon maken wat vuil en perfect is

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!