Vrijstad Gent

2018
Architectuur

In een onderzoek naar dysfunctionele ruimte werd de focus gelegd op de stad. Als ruimtelijke dysfunctie in de stad werd de publieke ruimte – met haar specifiek karakter – als geheel beschouwd. Een mapping van restruimtes in de stad leidde tot een vaststelling die het verdere verloop van het onderzoek richting gegeven heeft: Restplekken in de stad zijn inzetbaar als virgin spaces in de publieke ruimte en kunnen zo hun potentie vervullen. Het inzetten van restplekken in het stedelijk weefsel heeft het potentieel de leefbaarheid (en leesbaarheid) van de stad te verhogen en de openbare ruimte kwalitatiever te maken.

Het platform VRIJSTAD GENT heeft als doel om onderbenutte plekken in te zetten als vrijplekken in de stad. Het zijn plekken die vrij ingevuld kunnen worden door de inwoners van de stad. Door de tijdelijkheid van de acties geïmplementeerd op de ruimte kunnen ze hun statuut behouden, maar tegelijkertijd bijdragen aan de openbare ruimte.
Het platform wordt kracht bijgezet door een intensieve branding. Via architecturale ingrepen op de vrijplekken krijgen deze visibiliteit en tonen ze potentie. Door ze vrij te laten naar gebruik bieden ze kwalitatieve opties. Een alternatieve circulatieroute langs het water verbindt de plekken en zorgt voor een verhoogde doorwaadbaarheid in het stedelijk weefsel.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!